Δραστηριότητες
28/11/2008
Τα Δικαιώματα του καταναλωτή από την Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω - σε ημερίδα της ΠΟΓΟ Πάφου

Τα Δικαιώματα του καταναλωτή από την Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω - σε ημερίδα της ΠΟΓΟ Πάφου

Στις 22 Νοεμβρίου 2008 έγινε, με επιτυχία (58 συμμετοχές) στο ξενοδοχείο Κέφαλος στην Πάφο, ημερίδα για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ο πρόεδρος της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω Δρ. Λούκας Αριστοδήμου μίλησε στις παρευρισκόμενες γυναίκες και σε συζύγους τους για "Τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και η εφαρμογή τους στην Κύπρο". Ακολόυθησε συζήτηση κατά την οποία ο κ. Αριστοδήμου απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις. Στα πλαίσια της διάλεξης διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό και ενεγράφησαν μέλη.

 


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by