Δραστηριότητες
09/07/2010
Επιστολή στην ΑΗΚ για το πρόστιμο των ρύπων

Κύριο Στέλιο Στυλιανού
Γενικό Διευθυντή
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αξιότιμε κύριε,

Αναφέρομαι στο λογαριασμό ηλεκτρισμού της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, με αριθμό 845 554 0000 5 και σας πληροφορώ ότι η καθ' οιονδήποτε χρόνο χρέωση από οποιωνδήποτε ποσών, π.χ. του λεγόμενου πρόστιμου ρύπων κλπ, πέραν των οφειλομένων ως αντιπροσωπεύοντα το πραγματικό κόστος και μόνον της παρεχόμενης από την ΑΗΚ ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του ισχύοντος σχετικού νόμου είναι παράνομη και ως εκ τούτου η πληρωμή του πιο πάνω λογαριασμού γίνεται υπό διαμαρτυρία και άνευ βλάβης των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων μας να αμφισβητήσουμε/και ή ακυρώσουμε δικαστικά ή άλλως πως καθ' οποιονδήποτε χρόνο το δικαίωμα επιβολής και είσπραξης των ποσών αυτών και να απαιτήσουμε την επιστροφή των με τον αναλογούντα τόκο.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,


Δρ, Λούκας Αριστοδήμου
Πρόεδρος


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by