Δραστηριότητες
28/07/2008
Διαλέξεις από την Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω - σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΕΟΚ

Στις 03. 10 και 28 Ιουλίου 2008 έγιναναπό την Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω, με μεγάλη επιτυχία  (150, 144 και 135 περίπου συμμετοχές) στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΠΟΓΟ στις Πλάτρες, τρείς διαλέξεις με θέματα τα δικαιώματα του καταναλωτή, τη σήμανση των τροφίμων και την προστασία των παιδιών από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια των διαλέξεων διανεμήθηκε στα παιδιά ειδικό ενημερωτικό υλικό.

 

 

 


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by