Ανακοινώσεις
25/01/2017
Από την Προστασία των Καταναλωτών, στην Προστασία των Κλεφτών και Απατεώνων;
Δρας Λουκάς Αριστοδήμου


25 Ιανουαρίου 2017

Πρόεδρο και μέλη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Θεσμών και Αξιών και Ελέγχου

Από την Προστασία των Καταναλωτών, στην Προστασία των Κλεφτών και Απατεώνων;

Έντιμε κύριε Πρόεδρε,

Με εκτίμηση και σεβασμό ανταποκρίνομαι την έκκληση σας, στη συνεδρία της 17ης Ιανουαρίου 2017, για μια ενημερωτική έκθεση της κατάστασης μου βιώνει ο Κύπριος Καταναλωτής στην αγορά, με σκοπό να χρησιμεύσει για την εγγραφή και συζήτηση σχετικού/ών θέματος/ων στην Επιτροπή σας.

Στην πιο πάνω συνεδρία, δίνοντας μου τον λόγο, μου ζητήσατε να μείνω στην ουσία. Το προσπαθώ πάντοτε, να καταπιάνομαι με τα σημαντικά και ουσιαστικά, γι αυτό και θα ορίσω πρώτα το τι είναι, κατά τη δική μας άποψη, ουσιαστικό για τον Κύπριο Πολίτη-Καταναλωτή (ΚΠΚ).

Τι πιο ουσιαστικό και, είμαι βέβαιος θα συμφωνήσετε, είναι, από το γεγονός ότι πρέπει το κράτος του να τον κάνει να είναι και να νιώθει πραγματικά και ουσιαστικά Ευρωπαίος πολίτης, ακόμα, λέω εγώ, και να υπερηφανεύεται γι αυτό.

Στην λειτουργία του στην αγορά, όπως και γενικά στην καθημερινή του ζωή, ο ΚΠΚ, πρέπει να νιώθει ότι δεν γίνεται από το κράτος του απλά αντικείμενο εκμετάλλευσης που να έχει μόνο υποχρεώσεις, να πληρώνει βαριούς φόρους, χωρίς το κράτος να πληροί τη δική του υποχρέωση, να του αποδίδει το αντίτιμο που είναι η διαφάνεια για το πώς αξιοποιούνται οι φόροι του, το σωστό ανταγωνιστικό πλαίσιο, η υιοθέτηση σωστών νόμων και η δημιουργία ανεξάρτητων θεσμών που να φροντίζουν αντικειμενικά και αποτελεσματικά για τη διασφάλιση και το σεβασμό των δικαιωμάτων του και για να του προστατεύουν τα συμφέροντα του.

Πού πρέπει να αποσκοπούν αυτά; Μα ασφαλώς στο ότι ο ΚΠΚ έχει και δικαιώματα, τα οποία όχι μόνο πρέπει να γίνονται σεβαστά αλλά και να εφαρμόζονται πιστά και να του αποδίνουν ικανοποιητική και αποτελεσματική προστασία, από κάθε αυθαιρεσία, άδικες και αθέμιτες πρακτικές με τις οποίες κάποιοι, με διάφορες πονηριές και απάτες προσπαθούν να κερδίζουν αισχρά, να τον εξαπατούν, να τον κλέβουν, να του μειώνουν την αξιοπρέπεια του. Ακόμα να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι του, αποφεύγοντας να τον αποζημιώνουν. Από πάνω ούτε και να τυγχάνουν αποτρεπτικής τιμωρίας από το νόμο. Αν εξετάσετε πληθώρα νόμων που κατά καιρούς ψηφίσατε ως Βουλή, θα διαπιστώσετε πως, ο ΚΠΚ σχεδόν σε κάθε παράβαση εις βάρος του, πρέπει να καταφεύγει στους δικηγόρους και στη δικαιοσύνη. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που θα κερδίζει, σπανιότατα αυτό θα του αποφέρει και ικανοποιητική αποζημείωση.

Από την άλλη, γίνεται αντιληπτό ότι ο ΚΠΚ έχει πρώτιστα το κεφαλαιώδες δικαίωμα, αν τον θέλουμε ευρωπαίο, οι διάφορες οδηγίες, νόμοι, κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ, να εναρμονίζονται στο εθνικό δίκαιο το συντομότερο και όχι, όπως τις πιο πολλές φορές, με την μέγιστη καθυστέρηση. Ταυτόχρονα, η εναρμόνιση πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή ώστε να είναι και αποτελεσματική και να εκπληρώνει τον σκοπό που της προσδίδεται. Θα έλεγα πως επιπρόσθετα, αν όντως το κράτος θέλει ο ΚΠΚ, να είναι και να νιώθει όπως οι σκανδιναβοί, γερμανοί, γάλλοι και λοιποί ευρωπαίοι, πρέπει και στο εθνικό δίκαιο να κτίζονται κανόνες, θεσμοί και διαδικασίες άμεσης και αποτελεσματικής θεραπείας προς όφελος του. Αυτό δεν συμβαίνει στα θέματα αγοράς και καταναλωτών γενικά.

Αυτό που επικρατεί είναι να υπάρχει μια πολυδιάσπαση υπηρεσιών, με ποικιλόμορφα διαπλεκόμενα πολιτικά, επαγγελματικά, οικονομικά κ.ά. συμφέροντα που, τόσο υποκειμενικά όσο και αντικειμενικά, τις κάνουν να λειτουργούν με δυσκινησία, αδιαφάνεια, ανικανότητα και εν πολλοίς με αδιαφορία ως προς το καθήκον και την υποχρέωση τους απέναντι στον ΚΠΚ. Και η ουσία και το σημαντικό δεν είναι αν όλα αυτά είναι γνωστά και ότι δεν σας λέω νέα πράγματα, αλλά για δεκαετίες λειτουργούμε ως κράτος, χωρίς να κάνουμε το ουσιαστικό καθήκον μας να τα αλλάξουμε και να τα βελτιώσουμε, αφού και το κράτος (εκτελεστική και νομοθετική εξουσία) δεν δείχνουμε βούληση, δεν αποφασίζουμε και δεν κάνουμε τα αναγκαία γι’ αυτό. Εν πολλοίς, το ίδιο το κράτος λειτουργεί με αδιαφορία και έλλειψη ευαισθησίας και σοβαρότητας προς τον ΚΠΚ, που πηγάζουν από τα ίδια περίπου ή/και άλλα συμφέροντα.

Δε θα συνεχίσω για να μην πείτε ότι σας κάνω διάλεξη. Θα σας δώσω κάποια πρακτικά, καθημερινά παραδείγματα που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν, όπως θα έπρεπε, για να κάνουν τον ΚΠΚ να νιώσει ευρωπαίος.

  1. Η απουσία ανεξάρτητων και αντικειμενικά λειτουργούντων θεσμών, αλλά και η σκόπιμη στρέβλωση του μοναδικού θεσμού που υιοθετήσατε ως Βουλή (Επιτροπή Νομικών). Θα κάνω αναφορά μόνον σε δύο + ένα. (α) Ενώ σε όλα ανεξαίρετα τα κράτη μέλη της ΕΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί (από το 2000, κατά το πρότυπο αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ανεξάρτητη Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, ο θεσμός αυτός δεν βλάστησε στην Κύπρο. Δε θα αναλύσω τους κινδύνους, την αδιαφάνεια και τις αρνητικές επιπτώσεις στον ΚΠΚ. (β) Ενώ σε όλα ανεξαίρετα τα κράτη μέλη της ΕΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο απόλυτα και σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητος θεσμός του, επικαλούμενου και ως «Φύλακα Άγγελου» των καταναλωτών, του Επιτρόπου Καταναλωτή,  (σε κάποια από τα κράτη λειτουργούν περισσότεροι, ανά τομέα της αγοράς π.χ. κατοικίες, οδοντίατροι, υπηρεσίες, ακόμα και για κηδείες), στην Κύπρο τα συμφέροντα δεν άφησαν τα κόμματα να τον ψηφίσουν. Ίσως, και αν τον ψήφιζαν, να τον στρέβλωναν τόσο, που να ήταν άχρηστος, όπως ο τρίτος στον οποίο θα αναφερθώ. (γ) Ο Θεσμός της «Περί Εξωδικαστικής Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων». Αυτός σε όλες τις χώρες θεωρείται ο πιο απλός, αυτονόητος και ευεργετικός θεσμός, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επιχειρηματίες, αφού λύνει διαφορές σε 2-3 μήνες και απαλλάσσει από διαδικασίες δικαστικές χρονοβόρες και ασύμφορες. Τι έγινε με αυτό; Η Επιτροπή Νομικών τον συζητούσε για 6 ολόκληρα χρόνια και δεν τον υιοθετούσε γιατί οι δικηγόροι της Επιτροπής ήθελαν να «κερδίζουν» με το να αναγκάζουν τον ΚΠΚ, ακόμα και για μικροδιαφορές, να τρέχει στα δικαστήρια. Αναγκάστηκαν να τον υιοθετήσουν το 2010, μετά που τους εκθέσαμε μέσα από ημερίδες και τα ΜΜΕ. Πώς όμως τον πέρασαν; Παρά το ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, Οργανώσεις Καταναλωτών και επιχειρηματίες (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΟΒΕΚ κλπ), συμφωνούσαμε σε όλα, τον στρέβλωσαν τόσο που τελικά τον γέννησαν νεκρό. Από τότε τον άφησαν, δήθεν να «λειτουργήσει» για άλλα 5-6 χρόνια και τον έφεραν, τον Οκτώβρη του 2015, σε σας να τον τροποποιήσετε. Απλά τον ξαναζεστάνατε ως μπαγιάτικο φαί που συνεχίζει να μην τρώγεται. Τώρα θα σας φέρουν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) νέο νομοσχέδιο να ψηφίσετε. Σας λένε κάτι όλα αυτά; Απλά σας ρωτώ και απαντήστε κι εσείς ως καταναλωτές αν αξίζετε αυτή την μεταχείριση και αν νιώθετε ευρωπαίοι πολίτες ή θύματα της προστασίας των κάποιων κλεφτών και απατεώνων της αγοράς που το κράτος τους επιτρέπει με την πράξη αλλά και την απραξία του να μας εκμεταλλεύονται.
  2. Ποιοι λοιπόν «θεσμοί» υπάρχουν σ’ αυτό το «ευρωπαϊκό» κράτος για την εφαρμογή των δικαιωμάτων και την προστασία του ΚΠΚ; Θα κάνω αναφορά πάλι σε 3 και έμμεσα σε 4ον. (α) Υγειονομικές Υπηρεσίες και (β) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: (τις παίρνω μαζί αφού γενικά λειτουργούν με τον ίδιο «καλό» κρατικό τρόπο). Οι καταναλωτές είναι χαμένοι δεν ξέρουν σε κάθε περίπτωση που θα απευθυνθούν, αφού αν π.χ. το πρόβλημα αφορά σε γάλα ή κρέας ψημένο πρέπει να παν στην μια κι αν είναι τυρί, χαλούμι ή κρέας ωμό θα παν στην άλλη. Εσείς ξέρετε πού; Καμιά ανεξαρτησία, καμιά διαφάνεια, άπειρα δυσλειτουργικά προβλήματα για υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους αλλά και περιφρούρηση των καλά δομημένων κάστρων τους. Οι καταγγελίες των καταναλωτών, σχεδόν πάντα, δεν οδηγούν πουθενά γιατί «τζιείνοι παπάες, τζιείνοι τατάες». Αν καταγγείλουν και στείλουν στα δικαστήρια κάποιους, πράγμα σπάνιο, (τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν είδαμε καταδίκες), αυτό συμβαίνει για τυπικούς και λειτουργικούς κυρίως λόγους και τα πρόστιμα που δυνατό να επιβληθούν ασήμαντα και μη αποτρεπτικά. Αντίθετα, στη διάρκεια των 2-3 χρόνων που κρατούν οι υποθέσεις, οι παραβάτες μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα την παράνομη δράση τους κερδοσκοπώντας σε βαθμό που δεν ιδρώνει το αυτί τους για όποιο πρόστιμο. Συνδεδεμένα είναι το δήθεν Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων και το Γενικό Χημείο. Όλα κάτω από απόλυτο έλεγχο και διαπλοκή του τύπου «κόρονος κορόνου εν ηβκάλλει αμμάτιν» . Δεν θα απαριθμήσω εμπειρίες πώς π.χ. τα σκουλήκια που τα είδαν 16 μάτια και η κάμερα καναλιού, γίνονται «κρεατικές ίνες», ή πώς το χαλούμι μόνο χρώμα άλλαξε αλλά η δυσοσμία του δεν ήταν «τίποτε», ούτε και πως ξένα σώματα (βίδες, βελόνες κλπ), μόνο στα μάτια, τα δόντια και στη φαντασία του καταναλωτή υπήρχαν). Δε θέλω να κάνω αναφορά σε άλλες πιο σοβαρές περιπτώσεις αλλοίωσης ημερομηνιών σε τρόφιμα και πρόσθετα διατροφής που κουκουλώθηκαν, γιατί θα μπλέξω κάποιους που μας δίνουν πληροφορίες. Δεν θέλω να υπεισέλθω στα τεράστια προβλήματα και κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν στον ευαίσθητο, για την υγεία, τομέα των τροφίμων, ένεκα της ιδιομορφίας του ωραρίου λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών αυτών. (γ) Άφησα στο τέλος την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), γιατί αυτή θα έπρεπε να υπέχει ρόλο «Επιτρόπου Καταναλωτή» και γιατί το εύρος των προβλημάτων των καταναλωτών που διαχειρίζεται αυτή, όπως και των σχετικών νόμων, είναι μεγαλύτερο και η συχνότητα τους καθημερινή. Με την αλλαγή διεύθυνσης και ονόματος και με την δωρεάν εύκολη τηλεφωνική πρόσβαση στον καταναλωτή, αναμέναμε να γίνει και πιο αποτελεσματική ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και τα συμφερόντων του ΚΠΚ. Δεν θέλω να προσδώσω προσωπικούς λόγους απόλυτης ευθύνης για τις ελλείψεις και την αναποτελεσματικότητα, ούτε στο διευθυντή εδώ, αλλά ούτε και στις προηγούμενες υπηρεσίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά στους πολιτικούς προϊστάμενους, τις κυβερνήσεις περισσότερο, αλλά και στα κόμματα και στη Βουλή, όση της αναλογεί. Το έχω πει από την αρχή. Ότι οι εναρμονίσεις που γίνονται δεν μεταφέρουν απόλυτα ούτε το πνεύμα ούτε και το γράμμα της ιδέας την προστασίας του καταναλωτή, όπως γεννιέται στις οδηγίες της ΕΕ. Το δικό μας το κράτος και ασφαλώς και οι υπηρεσίες του όμως, θα έπρεπε να φροντίζουν αυτό να συμβαίνει. Θα κάνω και εδώ αναφορά σε συγκεκριμένα, απλά, θέματα που απασχολούν καθημερινά τον ΚΠΚ και που αφήνονται να λειτουργούν σε βάρος του, σε διάκριση με τους άλλους ευρωπαίους και που όμως αφήνονται να συνεχίζουν, παρ’ όλους τους συνεχείς δικούς μας αγώνες και τις υποδείξεις: (α) δεν θα κάνω καμιά αναφορά για το τεράστιο θέμα των καυσίμων γιατί το γνωρίζετε το ίδιο καλά όσο κι εμείς. (β) το δικαίωμα της ενημέρωσης-πληροφόρησης: Παρ’ όλες τις διαφημίσεις που τον βομβαρδίζουν, «καταναλωτή έχεις δικαιώματα» αυτές και το δήθεν δικαίωμα μένει στην πράξη, γράμμα κενό. Γατί αντί η απαίτηση και η υποχρέωση για ενημέρωση, να είναι στον επιχειρηματία, η ασάφεια ή/και ανεπάρκεια του νόμου κάνει την ΥΠΚ να την επιρρίπτει στον καταναλωτή. Στο τέλος του λεν πχ, ότι ο ίδιος πρέπει να ρωτά ποια είναι η πολιτική του καταστήματος, αν δέχεται αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, ακόμα κι αν ο καταναλωτής, δεν πρόκαμε να απομακρυνθεί από το ταμείο. Και σε περίπτωση που θα δεχθούν επιστροφή προϊόντος, επιστροφή χρημάτων, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν δέχονται. Ακόμα και αν δεχτούν του δίνουν δελτίο ως και της ίδιας μέρας και με χαμηλότερη τιμή από αυτή που πλήρωσε. Ακόμα κι αν, για να μη χάσει τελείως τα λεφτά του, ο καταναλωτής αποφασίσει να εξαργυρώσει το δελτίο, η ενέργεια αυτή του προσθέτει κόστος, αφού σπανιότατα θα βρει άλλο προϊόν ισόποσο να αγοράσει. Η ζημιά είναι διπλή: Αναγκάζεται να πάρει κάτι που δεν ήθελε να αγοράσει και, επιπρόσθετα, να πληρώσει περισσότερα για το νέο προϊόν. (γ) Τι να πούμε για την εγγύηση των 2 χρόνων που του διαφημίζουν ως δικαίωμα και του λεν: «δικαιούσαι να επιστρέψεις το ελαττωματικό προϊόν για δωρεάν επιδιόρθωση σε «σύντομο» χρονικό διάστημα ή να σου το ανταλλάξουν με καινούριο ή να σου επιστρέψουν τα χρήματα σου»!!! Γίνεται αυτό στην πράξη; Δοκιμάστε το! Ποιος θα τους αναγκάσει να το κάνουν; Η τακτική που ακολουθείται είναι να του ροκανίζουν τα 2 χρόνια με αλλεπάλληλα πήγαινε-έλα και στο τέλος να του ζητούν και λεφτά από πάνω που συχνά κοντεύουν να διπλασιάσουν το αρχικό κόστος. Τι να σας πω για τις απάτες με διαφορετικές τιμές στα ράφια και στα ταμεία, για τις λεγόμενες «προσφορές» απάτες κλπ, κλπ. Δε θα συνεχίσω γιατί και για σας, ενδεχόμενα, αλλά και για μένα σίγουρα, όλα αυτά αποτελούν ψυχικό κόστος.
  3. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ): Θέλησα να κάνω ξεχωριστή αναφορά στο θεσμό αυτό γιατί, παρόλο που θεωρείται ως ο πιο σημαντικός για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού, η διαχρονική λειτουργία του ήταν αναποτελεσματική για διάφορους λόγους, υποκειμενικούς και αντικειμενικούς. Επιβάλλεται κατά την άποψη μας η επανεξέταση του θεσμού εκ βάθρων. Το νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλεται να γίνει πιο αποτελεσματικό τόσο ως προς την πλήρη ανεξαρτησία της όσο και ως προς τη γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση της. Η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα εφαρμογής των αποφάσεων της σε ωφέλιμο χρόνο θα λειτουργήσει και ως τιμωρία αλλά ως αποτροπή και παραδειγματισμό άλλων.

Τι θα θέλαμε να ζητήσουμε από σας:

  1. Πέρα από τη συζήτηση του τεράστιου αυτού φάσματος των θεμάτων που, κάποια μπορεί και να μην είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής σας, αλλά σίγουρα είναι της ιδιότητας σας ως μέλη της Βουλής, να προβείτε σε άμεσες προς το σώμα ενέργειες φέρνοντας αναγκαίες τροποποιήσεις σχετικών νομοθεσιών που ψηφίστηκαν όχι με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την προστασία του ΚΠΚ.
  2. Από τώρα και στο εξής, όταν συζητάτε και κυρίως όταν αποφασίζετε και ψηφίζετε νόμους και κανονισμούς να έχετε έννοια τον ΚΠΚ, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του.
  3. Να ασκήσετε πιέσεις με κάθε τρόπο και μέσο που διαθέτετε για να αναγκάσετε την εκτελεστική εξουσία να προβεί σε τέτοιες δομικές αναδιοργανώσεις, έτσι που οι υπηρεσίες της να κάνουν καλύτερα, γρηγορότερα και σε ωφέλιμο χρόνο, πιο δίκαια και αποτελεσματικά τη δουλειά τους, με πλήρη ανάληψη των ευθυνών τους προς τον ΚΠΚ και μαζί και το κόστος τους.
  4. Να προχωρήσετε μέσα από τα κόμματα και τες κοινοβουλευτικές ομάδες ή να ζητήσετε από την ΥΠΚ να σας φέρει πρόταση για ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Νόμο «Περί της Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων», και των νόμων για αλλαγές προϊόντων, επιστροφές χρημάτων και ασφαλώς για πλήρη σεβασμό της δίχρονης εγγύησης.
  5. Να φροντίσετε όπως, μέσα από τα κόμματα και τες κοινοβουλευτικές σας ομάδες να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και αντικειμενικά οι δύο θεσμοί του Επίτροπου Καταναλωτών και της Ανεξάρτητης Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Τους θεωρούμε απόλυτα αναγκαίους για την περίπτωση της χώρας μας, που λόγω μικρού μεγέθους και μεγάλων συμφερόντων, ούτε η «ελεύθερη αγορά» λειτουργεί, αλλά ούτε και ο ανταγωνισμός. Απόδειξη είναι πως η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ, που δεν έχει νομολογία (δηλαδή καμιά υπόθεση δεν οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη), σύμφωνα με τους περί ανταγωνισμού κανόνες της ΕΕ.
  6. Σε συνεχή και σταθερή βάση να επιδιώκετε, μέσα από τη λειτουργία σας, να προωθείτε την Προστασία του ΚΠΚ και όχι, ενδεχόμενα άθελα σας, στην προστασία των κλεφτών και των απατεώνων που του κατακλέβουν τον μόχθο του και του προκαλούν πρόσθετη απογοήτευση και ψυχική οδύνη με το να μην νιώθει πραγματικά και περήφανα ως Ευρωπαίος Κύπριος Πολίτης.
  7. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας παρακαλούσαμε να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ενδεχόμενα να πιέσετε την εκτελεστική εξουσία, για να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο, ή να προωθήσετε εσείς πρόταση νόμου για να αποκτήσουν οι Οργανώσεις των Καταναλωτών το δικαίωμα των Συλλογικών Προσφυγών στη δικαιοσύνη, σε θέματα που είναι αντικειμενικά αδύνατη η ατομική προσφυγή από καταναλωτές. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ υπάρχει αυτό το δικαίωμα και μόνο στη δική μας χώρα όχι.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Για το ΔΣ της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
Δρ Λούκας Αριστοδήμου,
Πρόεδρος


Copyright @ 2009-2018. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by