Ανακοινώσεις
11/05/2017
Άλλη μια επιτυχία της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω. Της ανατίθεται η εκπροσώπηση των Κυπρίων Καταναλωτών στην ANEC

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η εκπροσώπηση των Κυπρίων καταναλωτών στην ANEC, ανατίθεται, με απόφαση της  Γενικής της Συνέλευσης 2/2017, από τις 15 Ιουνίου 2017 στον Πρόεδρο της Δρ Λούκα Αριστοδήμου.

Η ANEC αντιπροσωπεύει τη φωνή των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Είναι δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που έχει τον συντονισμό της εκπροσώπησης των Καταναλωτών στη δημιουργία προτύπων. Ως τέτοιος, προωθεί και προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στη σωστή δημιουργία προτύπων, και σε άλλα συναφή θέματα όπως της εφαρμογής, της πιστοποίησης και της έρευνας της αγοράς. Η ANEC στοχεύει επίσης στον επηρεασμό της νομοθέτησης που αφορά στα πρότυπα και στην τυποποίηση.

Παράλληλα, η ANEC παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές, στη βάση ενός δικτύου των αντιπροσώπων των ευρωπαίων καταναλωτών. Οι εμπειρογνώμονες της συμβάλλουν άμεσα στις εργασίες περισσότερων των 155 τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, CEN, CENELEC και ETSI καθώς και των Διεθνών Οργανισμών ISO και IEC.   

Η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. εκτιμώντας ανάλογα τη μεγάλη σημασία που έχει η αναγνώριση της συνεισφοράς, τόσο της ίδιας όσο και του προέδρου της στους μακροχρόνιους αγώνες του καταναλωτικού κινήματος στον τόπο μας, για προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και τη σπουδαιότητα της διάκρισης αυτής, δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει την παρουσία της στην ANEC για να προωθήσει τη βελτίωση των προτύπων προς όφελος των καταναλωτών.

Τέλος θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας προς το Συμβούλιο της ANEC για την εμπιστοσύνη τους και να τους διαβεβαιώσουμε, ότι θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, για να ανταποκριθούμε ανάλογα στις δικές τους προσδοκίες.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by