Ανακοινώσεις
21/06/2017
Η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στην 28η Γενική Συνέλευση της ANEC

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) που, όπως είναι γνωστό εκπροσωπεί τους Κύπριους Καταναλωτές στην ANEC, συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της, που έγινε στις 15 και 16 Ιουνίου στις Βρυξέλες.

Ο εκπρόσωπος της Κύπρου και πρόεδρος της Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Δρ Λούκας Αριστοδήμου, είχε την τιμή να εκλεγεί στην εννεαμελή Διευθύνουσα Επιτροπή της ANEC για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ANEC, ως γνωστό, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που έχει τον συντονισμό της εκπροσώπησης των Ευρωπαίων Καταναλωτών στη δημιουργία προτύπων και αντιπροσωπεύει τη φωνή των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Ως τέτοιος, προωθεί και προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών στη σωστή δημιουργία προτύπων, και σε άλλα συναφή θέματα όπως της εφαρμογής, της πιστοποίησης και της έρευνας.

Παράλληλα, η ANEC παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές, στη βάση ενός δικτύου των αντιπροσώπων των ευρωπαίων καταναλωτών. Οι εμπειρογνώμονες της συμβάλλουν άμεσα στις εργασίες περισσότερων των 155 τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, CEN, CENELEC και ETSI καθώς και των Διεθνών Οργανισμών ISO και IEC.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by