Ανακοινώσεις
04/06/2018
Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Δημοσιοποιούμε την πιο κάτω επιστολή που στείλαμε στις 30 Μαΐου 3018, στον Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της οποίας το περιεχόμενο μιλά από μόνο του.

«Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Έντιμε κύριε Πρόεδρε,

Η επιστολή αυτή, όπως αντιλαμβάνεσθε, αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα των θέσεων μας πους καταθέσαμε στην Επιτροπή σας στη χθεσινή της συνεδρία, όπως και στην πρώτη για το πιο πάνω θέμα.

Δεδομένου ότι, η εναρμόνιση θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από ένα σχεδόν χρόνο και επειδή εξ υπαιτιότητας των αρμόδιων υπηρεσιών του πολλάκις αποδειγμένου ανίκανου και αναποτελεσματικού κράτους, που για πολλοστή φορά προωθεί πιεστικά και έμμεσα εκβιαστικά προς την Βουλή, για την άρον-άρον ψήφιση και αποφυγή ενδεχόμενων προστίμων από πλευράς της ΕΕ, σας καλούμε να μην ενδώσετε στον εκβιασμό σε βάρος της ορθολογιστικής επίλυσης όλων των προβλημάτων, κατά τρόπο που να αποφευχθεί η ζημιά σε βάρος των καταναλωτών.

Επειδή οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου ανάπτυξαν στην Επιτροπή σας κατά αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό τρόπο θέσεις και απόψεις, χωρίς να είναι βασισμένες πάνω σε κάποια μελέτη, θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να ζητήσετε να σας δώσουν εναλλακτικές πηγές παραγωγής βιοκαυσίμων στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης των εισηγήσεων τους.

Εμείς πάντως δηλώνουμε ότι απορρίπτομαι ασυζήτητα την παραγωγή βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα όπως οι πατάτες και το κολοκάσι και άλλων, που χρειάζονται πότισμα, δεδομένου του τεράστιου προβλήματος μας σε νερό. Αντίθετα, για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες που δεν χρειάζονται πότισμα και γενικά που εν πολλοίς είναι δέντρα και θάμνοι αυτοφυείς.

Η αντίθεση μας σε καλλιέργειες όπως οι πατάτες και το κολοκάσι, συνίσταται στο ότι κάτι τέτοιο θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην αγορά και τους καταναλωτές που θα πληρώσου τριπλό κόστος ως εξής: 1. Θα πληρώσουν το αυξημένο κόστος στα καύσιμα που θα προέλθει από την προσθήκη βιοκαυσίμου, 2. Θα πληρώσουν την βέβαιη αύξηση στην τιμή του νερού και 3. Θα πληρώσουν τη σίγουρη αύξηση της τιμής πώλησης των προϊόντων αυτών για κατανάλωση και ενδεχόμενη ακόμα παράλληλη άνοδο της τιμής και άλλων συγγενών προϊόντων.

Λευκωσία 04 Ιουνίου, 2018


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by