Ανακοινώσεις
03/01/2019
Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών ECU – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και Συνέδριο με θέμα: «Για μια Υπεύθυνη Κατανάλωση στη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Κόσμο»

Στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου 2018, έγινε στο Παρίσι η Ετήσια Γεν. Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECU) Καταναλωτών της οποίας η ΠΕΚΠοιΖω είναι ιδρυτικό μέλος. Στη Συνέλευση που παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από 25 κράτη μέλη, ήταν και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οποίο τέθηκαν προβλήματα και αιτήματα, τόσο γενικά όσο και ειδικά, που άπτονται της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Η ΓΣ συνδυάστηκε και με το συνέδριο με θέμα: «Για μια Υπεύθυνη Κατανάλωση στη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Κόσμο».


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by