Άλλοι Οργανισμοί - 2009
28/12/2009
Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:

1. Παιδική σαλιαρίστρα με την επωνυμία «Baby Goovy» με κωδικό αριθμό 1995/54 και κωδικό αριθμό αναφοράς 1995000054. Τo προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

2. Παιδική μάσκα από μαλακό πλαστικό, σε σχήμα λιονταριού με την επωνυμία «FUNPACK» και με κωδικό αριθμό ΕΑΝ 3469730034780. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) και Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

3. Παιδικό πλαστικό τραινάκι με κωδικό αριθμό EAN 2000079316161. Τo προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

4. Παιδικό πλαστικό αυτοκινητάκι με την επωνυμία «Hipo» και με κωδικό αριθμό EAN 808986007187. Τo προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611και 22405609.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by