Άλλοι Οργανισμοί - 2009
29/12/2009
Ανακοίνωση για επικίνδυνο ηλεκτρικό εργαλείο κήπου

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά ηλεκτρικό εργαλείο κήπου με λειτουργίες αποροφητήρα-φυσητήρα-συμπιεστή φύλλων, άγνωστης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Ryobi, με τύπο/αριθμό RESV 2010, τo οποίo δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 98/37/ΕΚ για τα Μηχανήματα.

Το εν λόγω εργαλείο είναι ισχύος 2000 W, έχει δυνατότητα απορρόφησης 7,5-13 κυβικών μέτρων το λεπτό με ταχύτητα αέρα 140 – 252 km/h. Επίσης, επιτυγχάνει σχέση συμπίεσης φύλλων 10:1, διαθέτει σακούλα αποθήκευσης με χωρητικότητα 35 λίτρα, ιμάντα μεταφοράς, μοχλό για γρήγορη εναλλαγή από απορρόφηση σε φύσημα και ζυγίζει 3,8 kg.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι το μήκος του σωλήνα απορρόφησης είναι μικρό, με κίνδυνο τα δάχτυλα του χρήστη να έλθουν σε επαφή με κινούμενα μέρη του απορροφητήρα σε περίπτωση που το χέρι του χρήστη εισέλθει εντός του σωλήνα.

Ο εισαγωγέας απέσυρε οικιοθελώς το εν λόγω προϊόν από την αγορά της Γαλλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες με κωδικό 1671/09 (50η εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405617 ή 22405676.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by