Υποβολή Παραπόνου

Για υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο και το αποστείλετε μέσω φαξ στο +357 22463077.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

 

 


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by