Άλλοι Οργανισμοί - 2008
17/11/2008
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex - Εβδομαδα 45

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 10/11/2008 (RAPEX - week 45) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 14 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.
Τα 14 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
Δύο (2) στο Τμήμα Οδικών μεταφορών,
Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών,
Ένα (1) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και
Τρία (3) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας RASTA, μοντέλο 301515, με γραμμοκώδικα 84360336052640 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων επειδή δεν φέρουν μηχανισμό ασφαλείας, είναι ελκυστικοί για τα παιδιά και δεν συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.

2. Κίτρινοι διακοσμητικοί γυάλινοι λίθοι, μάρκας Ambiente Deco / Deco Glass, με γραμμοκώδικα 8711295 652370 και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία.
Κίνδυνος τραυματισμού και κοψιμάτων στο στόμα, στο λάρυγγα, τον οισοφάγο, το στομάχι και το έντερο από πιθανή κατάποση τους γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα, κυρίως από παιδιά.

3. Καδένα στήριξης πιπίλας, μάρκας TUC-TUC, μοντέλο 03023 T/00, με γραμμοκώδικα 8470302302003 και με χώρα κατασκευής την Ισπανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του δίσκου της καδένας λόγω του μικρού του μεγέθους.
Χημικός κίνδυνος από πιθανή αλλεργική αντίδραση του βρέφους στην παρουσία φυσικού καουτσούκ στην πιπίλα, η οποία είναι προσαρτημένη στην καδένα.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ.Α.&Π.Κ. στα τηλέφωνα:
• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867169, 22867231 και 22867176
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού /Πάφου 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by