Άλλοι Οργανισμοί - 2007
12/12/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:

1. Παιδικά κιάλια με την επωνυμία «TESCO» και κωδικό ΕΑΝ 5051008230864. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

2. Παιδικό παιγνίδι, αλογάκι, με την επωνυμία «Pony, Pony, Hello Pony We Love You» και κωδικό ΤL1900. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

3. Πλαστικό παιδικό παιγνίδι με την επωνυμία «Safety Toys». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

4. Παιδικό παιγνίδι με την επωνυμία «Solargil». Το προϊόν είναι Γαλλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

5. Πλαστικό παιδικό παιγνίδι, με ήχο, με την επωνυμία «Toys R2 you». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

6. Ανταλλακτικό φρένων με την επωνυμία «FBK Marketing Brakes» και κωδικό αρ. K-2350. Το προϊόν κατασκευάστηκε στη Μαλαισία, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει ίνες αμιάντου, υλικό που έχει χαρακτηρισθεί ως καρκινογόνο και απαγορεύεται η χρήση του.

7. Γόμα σε σωληνάριο με την επωνυμία «CIA Technicqll» και κωδικό ΕAN 5902051000266. Το προϊόν είναι Πολωνικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Τολουολίου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος.

8.Παιδική κούκλα με την επωνυμία «Bessie». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του RAPEX στις ακόλουθες διευθύνσεις:

http://www.mlsi.gov.cy/dli http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609, 22405611 και 22405608.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by