Άλλοι Οργανισμοί - 2007
06/12/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:

1. Φουσκωτός παιδικός τροχός θαλάσσης, διαφόρων χρωμάτων, με την επωνυμία «Bestway, Surf and Sun» και κωδικό EAN 8585017540364. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
2. Φουσκωτό θαλάσσης, σε σχήμα φάλαινας, με την επωνυμία «Intex, The Wet Set» και κωδικό EAN 78257585236. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
3. Φουσκωτός παιδικός τροχός θαλάσσης, σε σχήμα χελώνας, με την επωνυμία «Jianling». Το προϊόν περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP), φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
4. Παιδική πλαστική κούκλα με την επωνυμία «Princess Club». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
5. Φουσκωτός παιδικός τροχός θαλάσσης, σε διάφορα σχήματα θαλάσσιων ζώων, με την επωνυμία «Bestway, Surf and Sun» και κωδικό EAN 8595046388554. Το προϊόν περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
6. Φουσκωτός παιδικός τροχός θαλάσσης σε σχήμα αεροπλάνου με την επωνυμία «Jumbo Jet» και κωδικό EAN 8511690027694. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
7. Φουσκωτό θαλάσσης σε σχήμα δελφινιού, χρώματος μπλε, με την επωνυμία «Hit» και μοντέλου KK/DMU/103. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
8. Παιδικά κιάλια με την επωνυμία «Royal Toys» και μοντέλου SJ4X46. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
9. Φουσκωτός παιδικός τροχός θαλάσσης με την επωνυμία «Aixiang» και κωδικό EAN 8511690044813. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
10. Παιδικός τροχός θαλάσσης σε σχήμα φιδιού με την επωνυμία «Bestway, Surf and Sun» και κωδικό EAN 821808360413. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
11. Παιδική πλαστική κούκλα με την επωνυμία «Alex Collection» και κωδικό EAN 712296056037. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609, 22405611 και 22405608.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by