Άλλοι Οργανισμοί - 2007
10/05/2007
Ανακοινώσεις συστήματος Rapex

Η στήλη αυτή δεν θα συνεχίσει να ενημερώνεται όπως μέχρι τώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν ενημέρωση από τη στήλη "Ανακοινώσεις" στην κύρια σελίδα μέσω των ανακοινώσεων του Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή. Επίσης από τη σχετική Ιστοσελίδα της ΕΕ: www.ec.europa.eu/rapex.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by