Άλλοι Οργανισμοί - 2007
23/04/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 23/4/2007 (RAPEX - week 15) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 21 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση: www.mcit.gov.cy

Τα 21 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
6 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
7 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
1 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και
7 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών. Δύο από τα 7 επικίνδυνα προϊόντα, γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την Κύπρο, καθότι βρέθηκαν να πωλούνται στην αγορά της Κύπρου.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

(α) Παιδικό παιχνίδι τόξο με βέλη που καταλήγουν σε βεντούζα, μοντέλο First Bowman 3688, με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των βεντουζών που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη) – φωτογραφία 1,

(β) Παιδικό παιχνίδι ομοίωμα αναμεικτήρα (kitchen toy-blender), άγνωστης μάρκας, με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος πνιγμού από τη παρουσία μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι) - φωτογραφία 2,

(γ) Ρευματολήπτης μοντέλο CP0027, με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) – φωτογραφία 3,

(δ) Δύο είδη λούστρου βαφής νυχιών. Το ένα μάρκας JORDANA, με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το άλλο μάρκας GLAMOROUS, μοντέλα 25, 26, 27 και 28, με χώρα κατασκευής την Ελλάδα, (κίνδυνος δηλητηρίασης από τη παρουσία Φθαλικών Εστέρων) – φωτογραφίες 4 και 4α,

(ε) Παιδικές αθλητικές φόρμες μάρκας SAIHUXIAO, μοντέλο F-227, με άγνωστη χώρα κατασκευής, (κίνδυνος στραγγαλισμού από τη παρουσία κορδονιού στο ένδυμα) – φωτογραφία 5 και

(στ) Συσκευή προγραμματισμένης διανομής χαπιών για ασθενείς, μάρκας TCM, μοντέλο 235426, με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος δηλητηρίασης από υπερδοσολογία, λόγω του ότι το κουμπί που περιστρέφει το μηχανισμό διάθεσης της ημερήσιας δόσης των χαπιών μπορεί εύκολα να πιεστεί, με αποτέλεσμα στο θάλαμο παραλαβής να υπάρχει μεγαλύτερη δόση) – φωτογραφία 6.

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που φαίνονται στις φωτογραφίες 4 και 4(α), εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν από την Κυπριακή αγορά. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των υπολοίπων προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ.Α.&Π.Κ στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 (Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίηση τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by