Άλλοι Οργανισμοί - 2007
30/04/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 30/4/2007 (RAPEX - week 16) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 21 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση: www.mcit.gov.cy

Τα 21 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
9 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
3 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
1 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
1 στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίας και
7 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

(α) Καρναβαλίστικη μάσκα μάρκας CLOWN BY NIKI KOUSTENI, μοντέλο 13004, με γραμμοκώδικα 5203359733574 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων λόγω ευφλεκτότητας του προϊόντος) – φωτογραφία 1,

(β) 4 είδη παιδικών ποδηλάτων. Το πρώτο είναι μάρκας Vivi bikes, μοντέλο Sunny girl 12,5", με κωδικό 219520 και με χώρα κατασκευής την Ιταλία. Το δεύτερο είναι άγνωστης μάρκας, μοντέλο BMX red 12", με κωδικό 2100 και άγνωστης χώρας κατασκευής. Το τρίτο είναι μάρκας ROBIFIR, μοντέλο Cyclon 12" και με χώρα κατασκευής το Βέλγιο. Το τέταρτο είναι μάρκας UNIVERSAL CYCLE, μοντέλο UC Cosmic blue max 14", με κωδικό PLC CBY 21414j 14 και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από μειωμένη μηχανική αντοχή - φωτογραφίες 2(α) έως 2(δ),

(γ) Ψηλό παιδικό καρεκλάκι μάρκας BEBE CONFORT, μοντέλο Omega Biscuits, με κωδικό 62C079 και με χώρα κατασκευής τη Γαλλία, (κίνδυνος τραυματισμού από παγίδευση λόγω μεγάλων ανοιγμάτων στο προϊόν και από πτώση λόγω αστάθειας) – φωτογραφία 3 και

(δ) Παιδική πιπίλα μάρκας RHEA, μοντέλο Poupy με κωδικό 129/2, γραμμοκώδικα 8016401001296 και με χώρα κατασκευής την Ιταλία, (κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται η θηλή από τη βάση της) – φωτογραφία 4.

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ. Α. & Π. Κ στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 (Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίηση τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by