Άλλοι Οργανισμοί - 2007
09/05/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 30/4/2007 (RAPEX - week 17) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 16 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση: www.mcit.gov.cy

Τα 16 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
5 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
2 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
1 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
3 στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίας και
5 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

(α) Ομοιώματα ανθρωπίνων οργάνων (αυτί, εγκέφαλος) από μαλακό κολλώδες πλαστικό, μάρκας Scooby-doo, με άγνωστη χώρα κατασκευής, (χημικός κίνδυνος από τη παρουσία υδρογονανθράκων και πρόκλησης ερεθισμών στο δέρμα ή αλλεργικών αντιδράσεων)

(β) Πλαστική κούκλα μάρκας SNC O.I.A με κωδικό 630434 και με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος πνιγμού από τη παρουσία μικρού κομματιού που αποσπάται εύκολα από το παιχνίδι και μπορεί να καταποθεί από παιδιά κάτω των 3 χρόνων)

(γ) Ξύλινο παιχνίδι σε σχήμα τρένου μάρκας Ackerman Group Plc,
μοντέλο D65774, με γραμμοκώδικα 5 021947 657749 και με άγνωστη χώρα κατασκευής, (κίνδυνος πνιγμού από τη παρουσία μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι και μπορεί να καταποθούν από παιδιά κάτω των 3 χρόνων)

(δ) Παιδική πιπίλα μάρκας REMOND, με κωδικό 17203, γραμμοκώδικα 3167670172035 και με χώρα κατασκευής τη Γαλλία, (κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται η θηλή από τη βάση της με πιθανότητα τη κατάποσή της) και

(ε) Πλαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι σε σχήμα αεροπλάνου μάρκας HAPPY CHILDHOOD, με κωδικό 17128-8103Ν και με χώρα κατασκευής την Κίνα, (κίνδυνος πνιγμού από το πλαστικό κλεισίματος της συσκευασίας που πιθανό να καταποθεί από παιδιά κάτω των 3 χρόνων)

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ. Α. & Π. Κ στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίηση τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by