Άλλοι Οργανισμοί - 2007
21/05/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 14/5/2007 (RAPEX - week 19) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 22 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy, ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 22 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
11 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
1 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
1 στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίας
1 στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και
8 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Διακοσμητικά κεριά σε μορφή τροφίμων μάρκας PORTICO, μοντέλα 1682/23, 1682/7, 1682/44, 1682/37, 1682/8, 1682/45, 1682/9, 1682/46, 1682/22, 1041001193, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποσή τους κυρίως από παιδιά, λόγω του ότι μοιάζουν με τρόφιμα
2. Αλυσίδα στερέωσης πιπίλας μάρκας DISNEY, μοντέλο JH 0417/C MICKEY, με χώρα κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών κομματιών λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής και κοψιμάτων από την παρουσία αιχμηρών αντικειμένων
3. Ξύλινο παιχνίδι σε μορφή τρένου μάρκας VOILA, μοντέλο S515D, με χώρα κατασκευής την Θαϋλάνδη.
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών κομματιών λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής
4. Εκπαιδευτικό παιχνίδι μάρκας VOILA, μοντέλο S240, με χώρα κατασκευής την Θαϋλάνδη.
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών κομματιών λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής
5. Κουδουνίστρα σε σχήμα ζέβρας, μάρκας BOOTS COMPANY PLC, με γραμμοκώδικα 5037670199524, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος κοψιμάτων από την παρουσία αιχμηρών ακμών
6. Συρόμενο ξύλινο παιχνίδι σε μορφή καροτσιού μάρκας VOILA, μοντέλο S501E, με χώρα κατασκευής την Θαϋλάνδη.
Κίνδυνος πνιγμού από την παρουσία μικρών κομματιών λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής
7. Καρναβαλίστικη μάσκα μάρκας EVA MASK, μοντέλο 127546, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω της ψηλής ευφλεκτότητας των υλικών κατασκευής
8. Καρναβαλίστικη μάσκα μάρκας MASK WIG, μοντέλο 127499 MF020/036, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω της ψηλής ευφλεκτότητας των υλικών κατασκευής

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by