Άλλοι Οργανισμοί - 2007
04/06/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 28/5/2007 (RAPEX - week 21) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 32 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy, ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 32 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
7 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
7 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
3 στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίας
8 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και
7 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Παιχνίδι που περιέχει τρία ομοιώματα κινητών τηλεφώνων, μάρκας COLOR BABY, μοντέλο 3281, με γραμμοκώδικα 8412842032811 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού επειδή οι μικρές μπαταρίες με τις οποίες λειτουργούν τα τηλέφωνα, είναι εύκολα προσπελάσιμες χωρίς την βοήθεια εργαλείων. Επίσης το καπάκι του θαλάμου των μπαταριών αφαιρείται με μία κίνηση και όχι με δύο τουλάχιστον.
2. Στύλος στερέωσης σέλας ποδηλάτου, μάρκας SELCOF, μοντέλα SP n° 46, n° 48 (enkelbouts) και n° 54, n° 58 (dubbelbouts), με χώρα κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από φάγωμα των οδοντωτών προεξοχών της στερέωσης της σέλας και απότομο κόψιμο της βίδας που συγκρατεί τη σέλα.
3. Παιδικό σύνολο ένδυσης το οποίο αποτελείται από φανέλα και παντελόνι, μάρκας CHILI GHETTO FABULOUS, μοντέλο ΝΤ433 με χώρα κατασκευής την Μπαγκλαντές.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή παγίδευση του κορδονιού σε κινούμενο όχημα. Επίσης υπάρχουν κορδόνια που προεξέχουν από τους ποδόγυρους του παντελονιού και το κορδόνι στη μέση του παντελονιού δεν είναι στερεωμένο.
4. Πιπίλα μάρκας CAMERA, μοντέλο 15557, με γραμμοκώδικα 4711146155573 και με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα η θηλή να διαχωρίζεται εύκολα από το δακτύλιο.
5. Πιπίλα προσδεμένη σε πλαστική καδένα στερέωσης, μάρκας JODOW, με χώρα κατασκευής την Συρία.
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα η θηλή να διαχωρίζεται εύκολα από το δακτύλιο.
6. Παιδικό αδιάβροχο, μοντέλο STL-1, PINK/864, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών που προεξέχουν του χαμηλότερου σημείου του ενδύματος.
7. Παιδικές μπλούζες μάρκας TIK & TAK SMILE, μοντέλα 3.145.4122-32 και 3.145.4123, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος ασφυξίας από στραγγαλισμό από την παρουσία κορδονιών στη περιοχή του λαιμού, τα οποία απαγορεύονται σε ενδύματα που θα φορεθούν από παιδιά μέχρι 7 ετών.

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ. Α. & Π. Κ. στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by