Άλλοι Οργανισμοί - 2007
23/07/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 16/7/2007 (RAPEX - week 28) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 23 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy, ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 23 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
3 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
3 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
2 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
2 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και
13 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:
1. Αναπτήρες μιας χρήσης, μάρκας GIANNI , μοντέλο 3800000, με γραμμοκώδικα 4014663023999, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Πρόκληση εγκαυμάτων και πυρκαγιάς.
2. Τέσσερα είδη κερωμένων κραγιονιών (παστέλ) σε συσκευασίες των 6, 8, 12 και 24 χρωμάτων, μάρκας SaKOTA, μοντέλα CFA 0942, CFA 0943, CFA 0944 και CFA 0945, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος δηλητηρίασης από την ψηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο.
3. Φαντεζί αναπτήρας σε σχήμα οκταποδιού , μάρκας David Ross, μοντέλο FL02, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Πρόκληση εγκαυμάτων και πυρκαγιάς.
4. Παιδικές αθλητικές φόρμες, μάρκας J&L, μοντέλο JLLE-4020, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος στραγγαλισμού από τη παρουσία κορδονιού στη κουκούλα του ενδύματος.
5. Μπαταρίες φορητών ηλεκτρικών τράπανων/κατσαβιδιών, μάρκας CMI, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος κοψιμάτων και τραυματισμών από πιθανή έκρηξη της μπαταρίας.
6. Παιχνίδι με ομοιώματα όπλων και τόξου, μάρκας SHOOTING, μοντέλο 3392-C, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από το μικρό μέγεθος των βλημάτων.
7. Παιχνίδι με ομοίωμα πιστολιού, μαχαιριού, ασυρμάτων, παγουριού, ακουστικών και προστατευτικών γυαλιών, άγνωστης μάρκας, μοντέλο Police Special Mission 3311, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από το μικρό μέγεθος των βλημάτων.
8. Τρία είδη παιδικών καθισμάτων. Το πρώτο είναι μάρκας Max + Collection, με γραμμοκώδικα 69087988003042. Το δεύτερο είναι επίσης μάρκας Max + Collection, μοντέλο 2831193, με γραμμοκώδικα 3800095401433. Το τρίτο είναι μάρκας Zhen Ying, μοντέλο 283119 και με γραμμοκώδικα 380095475403. Όλα είναι κατασκευασμένα στην Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμών από πτώση λόγω απουσίας μηχανισμού κλειδώματος .
9. Πλαστικό παιχνίδι, μάρκας Mini, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών τα οποία αποσπώνται εύκολα και τραυματισμών από την παρουσία αιχμηρών ακμών.
10. Απομιμήσεις τροφίμων σε μορφή φρούτων (σταφύλι), μάρκας MASTERTAIL, μοντελο14462 με γραμμοκώδικα 5205255144621 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού και τραυματισμού γιατί πιθανό να εκληφθούν σαν τρόφιμα κυρίως από παιδιά που ενδέχεται να τα καταπιούν, να τα φάνε ή να τα γλύψουν.
11. Θερμοφόρα, μάρκας BOOTS, Boots Hot Water Bottle, με χώρα κατασκευής το Ην. Βασίλειο.
Πρόκληση εγκαυμάτων από διαρροή ζεστού νερού, λόγω ελαττωματικών συρραφών.

Συστάσεις/Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα, θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία:
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ. Α. & Π. Κ. στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by