Άλλοι Οργανισμοί - 2007
30/07/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex (ανακοίνωση Υπ. Εμπορίου, Βιoμηχανίας & Τουρισμού - Υ.Α.&Π.Κ.)

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 23/7/2007 (RAPEX - week 29) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 26 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy, ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 26 προϊόντα που αφορούν και άλλες αρμόδιες αρχές κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
1 στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ,
2 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
3 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και
20 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Καρναβαλίστικη στολή ROBIN HOOD, μάρκας ATOSA, μοντέλο 118/2-4 (69137), με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων επειδή το προϊόν είναι εύφλεκτο.
2. Παιχνίδι αποτελούμενο από μαγνήτες μάρκας, Kruidvat, μοντέλο 5148/5149, με γραμμοκώδικα 9580255072959, και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση κατάποσης των μαγνητών.
3. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινό δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2008101 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
4. Συνδυασμός μαγνήτη, φαναράκι και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2006101, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
5. Συνδυασμός πέννας με φωτεινό δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο HC-101, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
6. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινό δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED , με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
7. Συνδυασμός πέννας και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο MX-01, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
8. Συνδυασμός μπρελόκ με φωτεινό δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2006101, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
9. Συνδυασμός πέννας και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2008108, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
10. Συνδυασμός φαναράκι και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο HC-108, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
11. Καρναβαλίστικη στολή Princess, μοντέλο 3541, με γραμμοκώδικα 8422802035417 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων επειδή το προϊόν είναι εύφλεκτο.
12. Συνδυασμός φαναράκι και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2006101 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
13. Παιδικό κρεβατάκι άγνωστης μάρκας, μοντέλο 016 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές και από πτώση λόγω του χαμηλού ύψους του κάγκελου. Επίσης κίνδυνος ασφυξίας από πιθανή παγίδευση της κεφαλής του βρέφους ανάμεσα στα ανοίγματα του κρεβατιού.
14. Συνδυασμός φαναράκι και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
15. Αναπτήρες σε σχήμα τροχού , μάρκας CURLY & SMOOTH HANDELS GmbH, μοντέλο 020504, με γραμμοκώδικα 4 035687 016828 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Πρόκληση εγκαυμάτων και πυρκαγιάς.
16. Συνδυασμός μπρελόκ και φωτεινού δείκτη LASER, μάρκας LASER 1 LED, μοντέλο 2006101 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση από την ακτινοβολία που εκπέμπει η συσκευή.
17. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε σχήμα αρκουδιού, μάρκας Animal MINI , μοντέλο MINI 22022, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από μικρά κομματάκια λόγω παραπλανητικής ένδειξης της ηλικίας για την οποία προορίζεται το παιχνίδι.
18. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε σχήμα ποντικού, μάρκας Plush toy-JG Animal, μοντέλο 900551, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από μικρά κομματάκια λόγω παραπλανητικής ένδειξης της ηλικίας για την οποία προορίζεται το παιχνίδι.
19. Παιχνίδι φάρσα σε σχήμα πέννας, μάρκας Funnyman / Jarroy of London, μοντέλο 900551, με χώρα κατασκευής την Ταϊβάν. Φωτογραφία 19 Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια από τα θραύσματα που εκτοξεύονται από την έκρηξη του καψουλιού και βλάβης στην ακοή από το ψηλό επίπεδο πίεσης του ήχου.
20. Διακοσμητικά φτερά, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 031295891648, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Φωτογραφία 20 Κίνδυνος δηλητηρίασης και καρκινογενέσεων από την παρουσία απαγορευμένων ουσιών.

Συστάσεις/Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία:
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ. Α. & Π. Κ. στα τηλέφωνα : 1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867231, 22867219 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/ Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου).
Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by