Άλλοι Οργανισμοί - 2007
02/09/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 27/08/2007 (RAPEX - week 34) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 18 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 18 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
3 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
3 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
2 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και
10 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Μελάνι για τατουάζ, μάρκας Euro Sumi Outlining ink , μοντέλο ES020408 και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κίνδυνος μόλυνσης από την παρουσία ψευδομονάδων στο μελάνι.

2. Πλαστικό παιδικό σπαθί, μάρκας “Pirates of the Caribbean” και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία απαγορευμένων χημικών ουσιών στο πλαστικό.

3. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας RAVO TYGR BMX 16”, μοντέλο DM 1605060148 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από το αιχμηρό άκρο του καλωδίου των φρένων το οποίο δεν προστατεύεται ικανοποιητικά, (2) από πιθανή πτώση λόγω του μικρού μεγέθους των χειρολαβών και (3) από παγίδευση δακτύλων λόγω μη ικανοποιητικής προστασίας της αλυσίδας.

4. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας KENZEL Flash Excelent Style 16" , μοντέλο XP04121511 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από το αιχμηρό άκρο του καλωδίου των φρένων το οποίο δεν προστατεύεται ικανοποιητικά, (2) από πιθανή πτώση λόγω του μικρού μεγέθους των χειρολαβών και (3) από παγίδευση δακτύλων λόγω μη ικανοποιητικής προστασίας της αλυσίδας.

5. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας ALTRIX SUPER WILDHORSE 12", μοντέλο BSP07011568 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από το αιχμηρό άκρο του καλωδίου των φρένων το οποίο δεν προστατεύεται ικανοποιητικά, (2) από πιθανή πτώση λόγω του μικρού μεγέθους των χειρολαβών και (3) από παγίδευση δακτύλων λόγω μη ικανοποιητικής προστασίας της αλυσίδας.

6. Πλαστικό παιδικό παιχνίδι τρομπέτα, σε μορφή κλαρίνου, μάρκας SMER και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών τα οποία αποσπώνται εύκολα.

7.Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Piranha Princess BMX 12", μοντέλο OM 60705457 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από το αιχμηρό άκρο του καλωδίου των φρένων το οποίο δεν προστατεύεται ικανοποιητικά και (2) από πιθανή πτώση λόγω του μικρού μεγέθους των χειρολαβών.

8. Ποδήλατο, μάρκας ENGINE Alpena MTB 24", μοντέλο RMS/533717 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από το αιχμηρό άκρο του καλωδίου των φρένων το οποίο δεν προστατεύεται ικανοποιητικά και (2) από πιθανή πτώση λόγω προβληματικού συστήματος αλλαγής ταχυτήτων του πισινού τροχού.

9. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας DINOTTI JUMP 10", μοντέλο MO 61202292 και με χώρα κατασκευής τις Φιλιππίνες.
Κίνδυνος τραυματισμού (1) από πιθανή πτώση λόγω μη ύπαρξης συστήματος φρένων και (2) από πιθανή πτώση λόγω του μικρού μεγέθους των χειρολαβών.

10. Διακοσμητικό πλαστικό κηροπήγιο, μάρκας Cut out t-lite holder , μοντέλο 7714332 και με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη.
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της ευφλεκτότητας των υλικών κατασκευής.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία:
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ.Α.&Π.Κ. στα τηλέφωνα:1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867219, 22867176 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού /Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by