Άλλοι Οργανισμοί - 2007
24/09/2007
Επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα Rapex

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 17/09/2007 (RAPEX - week 37) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 26 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.&Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 26 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
7 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
3 στο Τμήμα Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
4 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
5 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και
7 στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

Περιγραφή – Κίνδυνος:
1. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας QUNXING , μοντέλο NO1000, με γραμμοκώδικα 5906031186179 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν.

2. Καλώδια εκκινήσεως οχημάτων (πόλοι), μάρκας O.K. , μοντέλο AL-AG0003 (150 Α), με γραμμοκώδικα 9004181009235 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης του καλωδίου και ανάφλεξης της μόνωσης του.

3. Καλώδια εκκινήσεως οχημάτων (πόλοι), μάρκας ALPIN , μοντέλο 40043 (600 Α), με γραμμοκώδικα 9002852400435 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης του καλωδίου και ανάφλεξης της μόνωσης του.

4. Περιδέραιο, μάρκας ELFOS , με χώρα κατασκευής την Σουηδία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών, τα οποία αποσπώνται εύκολα.
Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του μεγέθους του περιδέραιου που ξεπερνά τα 220 χιλιοστόμετρα.

5. Καλώδια εκκινήσεως οχημάτων (πόλοι), μάρκας ALPIN , μοντέλο 40023 (200 Α), με γραμμοκώδικα 9002852400237 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω υπερθέρμανσης του καλωδίου και ανάφλεξης της μόνωσης του.

6. Διακοσμητικοί γυάλινοι κύβοι , μάρκας Donath Creativ, Mach Dir die Freude, μοντέλο No 42928-012, με γραμμοκώδικα 4 017198 222172 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία.
Κίνδυνος τραυματισμού και κοψιμάτων στο στόμα, το λάρυγγα ,τον οισοφάγο, το στομάχι και το έντερο από πιθανή κατάποση τους.

7. Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας plush toy, με γραμμοκώδικα 4016161 216859 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των κόκκων σιταριού που είναι παραγεμισμένο το αρκουδάκι λόγω ανεπαρκούς αντοχής των ραφών του παιχνιδιού.
Κίνδυνος μόλυνσης από την παρουσία βακτηριδίων στους κόκκους του σιταριού που είναι παραγεμισμένο το παιχνίδι.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία:
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ.Α.&Π.Κ. στα τηλέφωνα:1429 Γραμμή Καταναλωτή, 22867169, 22867219, 22867176 (Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), 25819150 ( Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού /Πάφου), 24816160 (Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου).

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by