Άλλοι Οργανισμοί - 2007
19/04/2007
Rapex: Έκθεση του 2006 για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα

Η βελτιωμένη συνεργασία των τελωνειακών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των επικίνδυνων καταναλωτικών προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ το περασμένο έτος. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, αρκουδάκια, στεγνωτήρες (πιστολάκια) μαλλιών, καθαριστικά σπρέι, μίνι μοτοσικλέτες, αναπτήρες και δέστρες για μπότες του σκι. 

Η ετήσια έκθεση για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα που δημοσιεύεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει ότι τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές ήσαν οι κατηγορίες προϊόντων με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και με τη μεγαλύτερη συχνότητα κοινοποίησης, με την Κίνα να αναφέρεται ως χώρα προέλευσης στις μισές περίπου περιπτώσεις κοινοποίησης (440 κοινοποιήσεις, δηλ. 48%).

Συνολικά, πέρυσι αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος RAPEX περιοριστικά μέτρα για 924 επικίνδυνα προϊόντα, έναντι 701 προϊόντων το 2005 – κάτι που συνιστά αύξηση κατά 32%.

Μέσω του συστήματος RAPEX, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα, οι εθνικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα τεχνολογικά προϊόντα ιατρικής χρήσης. Αυτά τα στοιχεία κοινοποιούνται άμεσα σε όλες τις άλλες εποπτικές αρχές σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και, στη συνέχεια, η πώληση των επικίνδυνων προϊόντων απαγορεύεται ή περιορίζεται.

Η Επιτροπή ζητά τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τη συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές και τελωνειακές αρχές καθώς και μεταξύ των αρχών αυτών, αλλά και τη συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να γίνει το σύστημα αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικό.

Όπως υποστήριξε η επίτροπος αρμόδια για θέματα καταναλωτών Μεγκλένα Κούνεβα: «Αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι ένας ισχυρός μηχανισμός εποπτείας και ένα θαυμάσιο παράδειγμα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Η διαρκής αύξηση του αριθμού των μέτρων που κοινοποιούνται είναι καλός οιωνός. Αποδεικνύει ότι η επαγρύπνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς. Η ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτούργησε το 2006 καλύτερα από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ είναι να εξασφαλίσω την πλήρη αξιοποίησή του.»
Αύξηση των κοινοποιήσεων κατά 32%

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων που διέπουν την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη, ο αριθμός των κοινοποιήσεων που αφορούσαν προϊόντα τα οποία παρουσίαζαν σοβαρό κίνδυνο υπερδιπλασιάστηκε: από 388 το 2004 σε 924 το 2006. Το 2006 σημειώθηκε αύξηση κατά 32% σε σχέση με το 2005 όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σοβαρών κινδύνων. Πάνω από το 40% των κοινοποιήσεων αφορά προαιρετικά μέτρα που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις – ποσοστό που συνιστά αξιόλογη ετήσια αύξηση. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας από την πλευρά των ευρωπαϊκών οικονομικών παραγόντων.

Σε πέντε χώρες αναλογεί το 60% όλων των κοινοποιήσεων:

• Γερμανία (144 κοινοποιήσεις, 16%),
• Ουγγαρία (140 κοινοποιήσεις, 15%),
• Ελλάδα (98 κοινοποιήσεις, 11%),
• Ηνωμένο Βασίλειο (92 κοινοποιήσεις, 10%),
• Ισπανία (79 κοινοποιήσεις, 9%).

Από την αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος το 2006 προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει άνιση κατανομή των κοινοποιήσεων και των αντιδράσεων στα κράτη μέλη σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο σύστημα RAPEX.

Τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές πρώτα στον κατάλογο

Μεταξύ των πλέον κοινοποιούμενων προϊόντων είναι τα εξής:
• Παιχνίδια (221 κοινοποιήσεις, 24%),
• Ηλεκτρικές συσκευές (174 κοινοποιήσεις, 19%),
• Μηχανοκίνητα οχήματα (126 κοινοποιήσεις, 14%),
• Φωτιστικά είδη (98 κοινοποιήσεις, 11%),
• Καλλυντικά (48 κοινοποιήσεις, 5%).

Τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανοκίνητα οχήματα αντιπροσωπεύουν από μόνα τους ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των κοινοποιήσεων το 2006. Η εικόνα αυτή είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Η βασική διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά τα παιχνίδια κατέλαβαν τη θέση των ηλεκτρικών συσκευών στην κατηγορία των πλέον κοινοποιούμενων προϊόντων.

Συχνότεροι κίνδυνοι

Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι οι εξής:
• Τραυματισμοί (274 κοινοποιήσεις, 25%),
• Ηλεκτροπληξία (270 κοινοποιήσεις, 24%),
• Κίνδυνος πυρκαγιάς/εγκαύματα (194 κοινοποιήσεις, 18%),
• Πνιγμός/ασφυξία (157 κοινοποιήσεις, 14%),
• Χημική επικινδυνότητα (95 κοινοποιήσεις, 9%).

Κύρια χώρα καταγωγής

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αναφέρθηκε ως η χώρα καταγωγής των κοινοποιούμενων προϊόντων στις μισές περίπου περιπτώσεις (440 κοινοποιήσεις, 48%). Η Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει το γεγονός αυτό, ενέτεινε τη συνεργασία της με την Κίνα όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Δεδομένου ότι η Κίνα έγινε πολύ γρήγορα ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη, η Επιτροπή υπέγραψε το 2006 μνημόνιο συναντίληψης και χάρτη πορείας για ασφαλέστερα παιχνίδια, με σκοπό να βελτιώσει την ασφάλεια των εισερχόμενων προϊόντων.

Η έκθεση του 2006 για το σύστημα RAPEX είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά στην εξής διεύθυνση: www.ec.europa.eu/rapex


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by