Απόψεις και Σχόλια
03/11/2009
Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών
Φθηνότερα και Ακριβότερα Πρατήρια


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών ημερομηνίας 03.11.2009 επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

  1. Από την έρευνα προκύπτει ότι αριθμός πρατηρίων πωλεί σε ψηλότερες τιμές σε σχέση με αριθμό πρατηρίων τα οποία εμφανίζονται να πωλούν σε χαμηλότερες και πιο συμφέρουσες τιμές. Επισυνάπτονται Πίνακες που παρουσιάζουν ονομαστικά τα φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια αναφορικά με τα καύσιμα Βενζίνη Αμόλυβδη 95, Βενζίνη Αμόλυβδη 98 και Πετρέλαιο Κίνησης (Eurodiesel).
  2. Τονίζεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στους Πίνακες αφορούν αποκλειστικά τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Πετρελαιοειδών ημ.03/11/2009. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δημοσιεύει τους πιο πάνω Πίνακες κατονομάζοντας πρατηριούχους με την μέθοδο ”Name and Shame”. Σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών, στην προσπάθεια για την όσον το δυνατόν ευνοϊκότερη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, επιλέγοντας και ανταμείβοντας με την σειρά τους, τους φθηνότερους πρατηριούχους και αποκλείοντας τους ακριβότερους.
  3. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί τους καταναλωτές προτού εισέλθουν στο πρατήριο για εφοδιασμό καυσίμων να ελέγχουν τις τιμές λιανικής πώλησης, οι οποίες δια νόμου αναγράφονται σε ειδικές πινακίδες έξω από κάθε πρατήριο, σε ευδιάκριτο σημείο.
  4. Οι καταναλωτές μπορούν με την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά τους να βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών σε δικαιολογημένα επίπεδα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Καυσίμων ημερομηνίας 03.11.2009, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στην Τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες με τα φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια όλων των επαρχιών.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by