Απόψεις και Σχόλια
09/03/2012
Ελέγξτε προσεχτικά τις χρεώσεις των τραπεζών

Το ποσό σε κύκλο αναφέρεται σε επανεκτίμηση υποθηκευμένου ακινήτου και χρεώθηκε αυθαίρετα από την τράπεζα, χωρίς να περιλαμβάνεται στη συμφωνία δανείου και χωρίς να έχει ενημερωθεί/συγκατατεθεί ο καταναλωτής.

Στη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας που εναρμονίστηκε υποχρεωτικά στην κυπριακή νομοθεσία και με παρέμβαση της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, η τράπεζα υποχρεώθηκε να το επιστρέψει στον καταναλωτή.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by