Άλλοι Οργανισμοί - 2011
05/12/2011
Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Rapex

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 28/11/2011 (RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 30 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Τα 30 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτών,
Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
Πέντε (5) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και
Ένα (1) στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο κάτω:

1. Απομιμήσεις τροφίμων σε μορφή μπισκότου με σχήμα αυτοκίνητου, άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα 8006881600799 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.
2. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας KINGDON HEARTS, μοντέλο 898-998/M3648, με γραμμοκώδικα 8422562144268 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των βεντούζων που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη.
3. Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή τρομπέτας, μάρκας TRUMPT, με γραμμοκώδικα 8435235861331 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του στομίου της τρομπέτας που αποσπάται εύκολα.
4. Παιδικά σακάκια, μάρκας Diamond, μοντέλο JD08100CH Sport Wear NO 3186, με γραμμοκώδικα 3800824704507 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού και τραυματισμού από την παρουσία ελαστικών κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος.
5. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας MEIYU, μοντέλο 0000228.00/1103MM, με γραμμοκώδικα 9910305418237 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι.
6. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας Qunxing, μοντέλο 8688S-1, με γραμμοκώδικα 6928928062068 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.
7. Περιπατητής μωρών (περπατούσα), μάρκας QUATRO, μοντέλο Sky Walker 2, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο ασφαλείας.
8. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας JIN HE, μοντέλο 45655/C-804, με γραμμοκώδικα 5999063906150 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι. Κίνδυνος εγκαυμάτων από πιθανή υπερθέρμανση των μικρών μπαταριών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
9. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας SUPER MOBILE - Fun Toys, με γραμμοκώδικα 5996180205043 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι. Κίνδυνος εγκαυμάτων από πιθανή υπερθέρμανση των μικρών μπαταριών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
10. Παιδικό φτυαράκι, μάρκας SpielMaus, μοντέλο 712 10 235/40093V, με γραμμοκώδικα 4016040400935 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης μόλυβδου και χρωμίου στην κόκκινη μπογιά του φτυαριού.
11. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας JIN HUA, μοντέλο NO-3310/0000215.00/45480, με γραμμοκώδικα 5999063903692 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι.
12. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας Ding Li, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.
13. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας Fantasy Toys, μοντέλο 2302711/MU, με γραμμοκώδικα 8436031751635 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι.
14. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας Teangest, FIFA, μοντέλο NO-143-2008, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. Κίνδυνος στραγγαλισμού του παιδιού από την παρουσία κορδονιού στο τηλέφωνο του οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
15. Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, μάρκας TEOREMA, με γραμμοκώδικα 8017967618874 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το παιχνίδι.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Επικοινωνία:
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί επίσης τους καταναλωτές, που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα απομακρύνουν από τα παιδιά και αν γνωρίζουν σημεία πώλησης τους, να ενημερώσουν αμέσως την Υ.Α.&Π.Κ. στα τηλέφωνα:

  • Γραμμή Καταναλωτή 1429
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867169, 22867130 και 22867110
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150 και 25819151
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610 και 26804618
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by