Καταστατικό
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Ένωση είναι:

3.1 Κύριος σκοπός της Ένωσης είναι να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά τους ως πολίτες-καταναλωτές χωρίς κανενός είδους διάκριση φύλου, φυλής, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ για τη με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια τους και τη προάσπιση και προώθηση του δικαιώματός τους για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, καθώς και των άλλων δικαιωμάτων και των καλώς νοουμένων συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ειδικά δικαιώματα τους ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.

3.2 Να αγωνιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα για την προώθηση μέτρων για την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την αποτελεσματική προστασία του κύπριου καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια αυτά να διεκδικήσει:

*Τη σύσταση Ανεξάρτητου Φορέα Διατροφικής Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στη σχετική Λευκή Βίβλο της ΕΕ *Την υιοθέτηση των θεσμών του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών και του Επιτρόπου Καταναλωτών όπως αυτοί υπάρχουν και λειτουργούν σε χώρες της ΕΕ, για τη γρήγορη διερεύνηση των παραπόνων των καταναλωτών και την αποτελεσματική αποζημίωσή τους, καθώς και την επιβολή αποτρεπτικών ποινών σ’ αυτούς που τους καταδολιεύουν.

3.3 Να δώσει το μέσο μέσω του οποίου οι κύπριοι καταναλωτές να αγωνιστούν για να αναγνωριστούν ως ίσος μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και μέσω του οποίου να εκπροσωπούνται σε Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές όπως προνοεί το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

3.4 Να μελετά και να διεξαγάγει, με δικά της μέσα και προσωπικό ή/και μέσω άλλων κατ' ενθάρρυνση ή/και εντολή της, έρευνες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και έχουν σχέση με την εφαρμογή και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, την προστασία των καλώς νοουμένων οικονομικών και άλλων συμφερόντων τους και κυρίως για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους.

Τούτο σημαίνει την υγιή και προς αμοιβαίο όφελος αλληλοεπίδραση μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων ως κοινωνικών εταίρων με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και ισότιμη αντιμετώπιση.

1. Ιδρύεται ως Ανεξάρτητος, Ακομμάτιστος, Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, κατά το πρότυπο και το πνεύμα αντίστοιχων Οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.

Η επωνυμία της Εταιρείας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται η «Ένωση», είναι «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ".

περισσότερα...


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by