Τελευταία Νέα

24-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνη Φριτέζα – BAUMANN


22-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


18-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


16-02-2021

Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για νέο περιορισμό στη χρήση 2,4-δινιτροτολουολίου (ΚΧΠΑΥ/10)


16-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


15-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


09-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνο εύκαμπτο καλώδιο


08-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


05-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


05-02-2021

Κυκλοφορία ψητών κόκκινων και κίτρινων πιπεριών parilla στις οποίες έχει εντοπιστεί μη εγκεκριμένο φυτοφάρμακο