Τελευταία Νέα

17-11-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


12-11-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


11-11-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


03-11-2020

Υποβολή Πληροφοριών για τα επικίνδυνα χημικά μείγματα (προϊόντα) για σκοπούς ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία


03-11-2020

Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες Φθαλικές Oυσίες σε Παιχνίδια και Αντικείμενα Παιδικής Φροντίδας Ανακοίνωση ΚΧΟ/37


02-11-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


26-10-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


26-10-2020

Ανακαλείται από την αγορά εμφιαλωμένο φυσικό νερό στο οποίο έχουν ανιχνευθεί ψευδομονάδες


22-10-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


19-10-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες