Τελευταία Νέα

01-12-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


30-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


29-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν (Μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος)


29-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


29-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


22-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


09-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


03-11-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


01-11-2021

Καταδίκη εταιρείας για παράβαση της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας ΚΧΠΑΥ/42


22-10-2021

Κυκλοφορία τροφίμων στην κυπριακή αγορά στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων