Τελευταία Νέα

27-03-2020

Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφουμένων προϊόντων από την αγορά


26-03-2020

Ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για Εισαγωγείς Προστατευτικών Μασκών


19-03-2020

Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης


17-03-2020

Σύσταση (EE) 2020/403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς των Μέσων Ατομικής Προστασίας στο πλαίσιο της απειλής COVID-19


05-03-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


05-03-2020

Με το καλημέρα του 2020, νέες αυξήσεις τιμών στο γάλα


03-03-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνο Φορτιστή με 4 θύρες USB


17-02-2020

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


17-02-2020

Ανακαλείται hemp oil από την κυπριακή αγορά


14-02-2020

Κυκλοφορία τροφίμων στην κυπριακή αγορά που περιέχουν αλλεργιογόνο ουσία χωρίς αυτή να δηλώνεται στην σήμανση του προϊόντος ως συστατικό