Τελευταία Νέα

24-03-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


22-03-2021

Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά


05-03-2021

Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ


24-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνη Φριτέζα – BAUMANN


22-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


18-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


16-02-2021

Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για νέο περιορισμό στη χρήση 2,4-δινιτροτολουολίου (ΚΧΠΑΥ/10)


16-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


15-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


09-02-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνο εύκαμπτο καλώδιο