Τελευταία Νέα

21-09-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν (Συσκευή παρακολούθησης πολλαπλών αερίων)


21-09-2021

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για νέο περιορισμό στην παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών σε παιδικές πάνες (ΚΧΠΑΥ/35)


20-09-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - Κωδικός UFI στις ετικέτες των χημικών προϊόντων


20-09-2021

Δημοσίευση Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex


14-09-2021

Συνάντηση εργασίας Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ με ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ


09-09-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


09-09-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


06-09-2021

Έναρξη ισχύος περιορισμού για Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες σε παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις


01-09-2021

Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες - Φθαλικές Oυσίες σε Παιχνίδια και Αντικείμενα Παιδικής Φροντίδας


31-08-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνη προστατευτική μάσκα