Υποβολή παραπόνου

Για υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο και το αποστείλετε μέσω φαξ στο +357 22463077.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ