Η κοινωνία μας ακολουθεί πορεία παρακμής και αποσύνθεσης

27-09-2019

Του Δρα Λουκά Αριστοδήμου

Η κοινωνία μας ακολουθεί πορεία παρακμής και αποσύνθεσης. Μοναδική αξία της έχει το χρήμα και θεό της το Εγώ. Αν, ως κοινωνία και ως κράτος, δεν μας προβληματίσει και δεν επαναξιολογήσουμε σύντομα, το ποιοι είμαστε και ποιο επιθυμούμε να είναι το μέλλον των παιδιών μας, διατρέχουμε θανάσιμο κίνδυνο. Μετά από 50 χρόνια δεν θα έχουμε καμιά συνοχή και τίποτε κοινό, ούτε γλώσσα, ούτε θρησκεία, ούτε σκοπό, ούτε προορισμό. Την ριζική αλλαγή ίσως την φέρει μια επανάσταση. Η επανάσταση αυτή θα είναι ίσως, αν μπορέσουμε να εκλέξουμε για Ηγέτη μας, ένα φωτισμένο Άνθρωπο, που να νοιάζεται μόνο για τον πολίτη, την οικογένεια και την κοινωνία μας.