…μπορείς να καταθέσεις αγωγή και να εισπράξεις αποζημίωση…

03-06-2021

Πόσο σίγουρο είναι η Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή (ΥΠΚ) ότι μιλούν για την Κύπρο;

Η επίμαχη διαφήμιση παραπλανεί τον Κύπριο Καταναλωτή με την προτροπή ότι μπορεί να καταθέσει αγωγή και θα εισπράξει αποζημίωση…  

Σκέφτηκαν μήπως, οι ίδιοι που έχουν την ευθύνη της προστασίας του καταναλωτή από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, με αυτή τη διαφήμιση τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι κοροϊδεύοντας στην πράξη και στην ουσία τους καταναλωτές και παραβιάζουν έτσι και τον νόμο;

Ε λοιπόν ΝΑΙ η επαναλαμβανόμενη καθημερινά διαφήμιση υπό μορφή πλύσης εγκεφάλου των Κυπρίων καταναλωτών, είναι παραπλανητική και άρα συνιστά αθέμητη εμπορική πρακτική που παραβαίνει το νέο νόμο, που σκοπό έχει την προστασία του καταναλωτή.

Λυπούμαστε που αναγκαζόμαστε να προβούμε σε αυτή την καταγγελία και να τους καλέσουμε να σοβαρευτούν στα θέματα εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Γιατί ποιους κοροϊδεύουν με αυτή την τουλάχιστο ατυχή διαφήμιση; Δεν καταλαβαίνουν ή δεν ζουν στην Κύπρο και δεν ξέρουν πως ακόμα και αν κάποιος κάνει αγωγή αυτή θα πάρει 7-8 χρόνια να δικαστεί και πώς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απολήξει σε δήθεν αποζημίωση; Στ’ αλήθεια ξέρουν περιπτώσεις που μετά από αγωγή είσπραξε κανείς λεφτά ή βγήκε και ζημιωμένος με έξοδα, ψυχική οδύνη κλπ;

Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση προς την Υπουργό, με την οποία θέλουμε να ξεκινήσουμε μια καλή και δημιουργική σχέση, την καλούμε να αναγνωρίσει το σοβαρό λάθος που έγινε, και να αποσύρει πάραυτα  τη διαφήμιση και να μη επιτρέψει να γίνει ξανά τέτοια προσβολή προς του καταναλωτές.