Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
Αντιπρόεδρος: Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη
Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Λεπτός
Ταμίας: Χρύστη Λοϊζίδου
Μέλος: Γιάννος Χατζησάββας
Μέλος: Γιώργος Χριστοδούλου
Μέλος: Ντίνος Νικολαΐδης
Μέλος: Χριστίνα Βονιάτη-Τόμπλιν
Μέλος: Ελένη Ναάμαν