Τελευταία Νέα

30-06-2021

Ανάκληση τροφίμoυ από την κυπριακή αγορά στο οποίο ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας


28-06-2021

Επιπτώσεις από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (BREXIT) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) στις εισαγωγές χημικών προϊόντων (ΚΧΠΑΥ/24)


26-06-2021

Ανάκληση τροφίμων από την κυπριακή αγορά όπου ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας


25-06-2021

Εκστρατεία επιθεωρήσεων για τη θερμική καταπόνηση σε υποστατικά και εργοτάξια (Ιούλιος - Αύγουστος 2021)


23-06-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


23-06-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνο πλαστικό περίβλημα για ρευματοδότες και διακόπτες φωτισμού - LE SERVO LTD


22-06-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


16-06-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Mini Motor Siren


14-06-2021

Ανάκληση τροφίμων από την Κυπριακή αγορά


11-06-2021

Γειώσεις δεξαμενής υγραερίου και δικτύου σωληνώσεων (ΚΜΕ/25)