Τελευταία Νέα

27-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


22-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


21-04-2021

Διοικητικό πρόστιμο €20.000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


19-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν


19-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες


15-04-2021

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας "Omnibus Survey" για την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών & Ποιότητας Ζωής


15-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνα προϊόντα


14-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου


09-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν


09-04-2021

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν