Πρόβλημα με τρόφιμα;

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, επιθυμούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό κοινό ότι για σκοπούς καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις παραπόνων για ακατάλληλα τρόφιμα, αυτοί μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Υγειονομικούς Επιθεωρητές των Επαρχιών στα ακόλουθα τηλέφωνα:

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
(Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 14:30 εκτός Πέμπτης 07:30 – 18:00)

ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
(Για όλη τη εβδομάδα 14:30 και μετά εκτός Πέμπτης 18:00 και μετά)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

22303182
22302340

99527451

ΛΕΜΕΣΟΥ 25305006
25305296
99839818

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

24304561
24304297
99622812
ΠΑΦΟΥ 26803169
26803276
99632347
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 23731283
23821858
99635811

Επιπρόσθετα οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται και στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής: 22313111 (ώρες εργασίας)